Privacy Policy

PRIVACY

RondeVanHetGroeneHart.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Reden waarom elke bezoeker de website in principe in anonimiteit kan bezoeken. RondeVanHetGroeneHart.nl is namelijk niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website.

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven. RondeVanHetGroeneHart.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Policy zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden

Op de website kunt u nergens persoonlijke informatie invullen en wij verzamelen deze daarom ook niet.

Artikel 2: Algemene informatie

Voor RondeVanHetGroeneHart.nl is bepaalde algemene informatie over de website interessant. RondeVanHetGroeneHart.nl is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: Hoeveel bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina’s is de meeste belangstelling, etc.

Met deze informatie kan RondeVanHetGroeneHart.nl haar website en diensten nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Deze algemene informatie wordt verzameld door IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Cookies worden ook gebruikt om, onder andere, uw bestellingen te kunnen verwerken en om uw inlog gegevens te bewaren. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de bezoeker, houdt RondeVanHetGroeneHart.nl ook bij met welke type browser onze website wordt benaderd.

Artikel 3: Vragen of verzoeken

U kan op ieder moment RondeVanHetGroeneHart.nl verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Na ontvangst van het verzoek zal RondeVanHetGroeneHart.nl zo spoedig mogelijk de betreffende gegevens uit de databank aanpassen of verwijderen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande RondeVanHetGroeneHart.nl privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar: info@RondeVanHetGroeneHart.nl

Voor andere vragen en/of opmerkingen verwijst RondeVanHetGroeneHart.nl u graag naar het contact gedeelte van de website.

Artikel 4: Verwijzingen

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. RondeVanHetGroeneHart.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Privacy wetgeving door deze derden.

Artikel 5: Diversen

De Privacy Policy kan te allen tijde worden aangepast. RondeVanHetGroeneHart.nl adviseert daarom deze Privacy Policy regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Policy is het Nederlandse recht van toepassing.